(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định công nhận xã Sa Bình, huyện Sa Thầy đạt chuẩn xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy, với hơn 53% dân số là người DTTS, xã Sa Bình đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xã Nông thôn mới.  Đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao, với thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chiếm 4,29%, thấp hơn so với chuẩn xã nông thôn mới. Đặc biệt các mô hình về tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm ngày càng có hiệu quả, đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội.

Trong thời gian tới, huyện Sa Thầy tập trung huy động nguồn lực để xây dựng các xã Hơ Moong và Mô Rai đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đồng thời, duy trì tất cả 19 tiêu chí của 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Nghĩa và Sa Bình.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *