(kontumtv.vn) – Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, huyện Ngọc Hồi đã đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu việc làm tại địa phương. 

Đầu năm 2022 đến nay, huyện Ngọc Hồi quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành khảo sát nhu cầu và tổ chức mở 13 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 470 học viên tham gia, vượt gần 30% so với chỉ tiêu kế hoạch năm. Các lớp đào tạo nghề được tổ chức ngay tại cơ sở gắn với chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật theo hướng cầm tay chỉ việc. Nhờ đó sau khi kết thúc các lớp học, 100% học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng cơ bản, áp dụng vào các mô hình của gia đình, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm và 04 đợt tư vấn việc làm thu hút hơn 500 lượt đoàn viên, thanh niên và lao động trong độ tuổi tham gia. Đến nay, có 320 lao động được giải quyết việc làm, đạt hơn 91% kế hoạch, góp phần nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi được qua đào tạo đạt 54%./.

  CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *