(kontumtv.vn) – Trong quá trình triển khai các dự án thủy điện, các cấp ngành, chính quyền  địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng quan tâm thực hiện công tác tái định cư, tái định canh đối với các hộ dân bị ảnh hưởng chuyển về nơi ở mới bằng các chính sách, biện pháp nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân cao hơn so với nơi ở cũ. Tuy nhiên, thực tế ở một số nơi cuộc sống của người dân tái định cư vẫn có những tồn tại, bất cập.

Tồn tại, bất cập lớn nhất ở hầu hết các dự án tái định cư thủy điện là tình trạng thiếu đất sản xuất, thiếu rừng và đất rừng nên rất khó phục hồi sinh kế và ổn định cuộc sống cho đối tượng tái định cư là người DTTS.

Thực tế hiện nay, tại một số vùng tái định cư vấn đề thiếu đất sản xuất của Nhân dân chưa được giải quyết triệt để, nhiều hộ dân còn thiếu đất sản xuất, diện tích đất sản xuất nơi ở mới ít hơn so với nơi cũ; nhiều diện tích đất bạc màu nên việc canh tác năng suất không đạt cao. Mặt khác, sau tái định cư việc giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người dân gặp nhiều khó khăn, do ở các khu tái định cư đa số là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn hạn chế nên khó khăn trong việc tiếp cận học nghề, tiếp cận khoa học kỹ thuật trong công tác khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công … Những hạn chế này dẫn đến thu nhập bình quân đầu người của các hộ tái định cư các dự án thủy điện còn thấp so với thu nhập bình quân đầu người của tỉnh. Tổng số hộ tái định cư các dự án thủy điện là hộ nghèo chiếm 5,2% trên tổng số hộ tái định cư trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *