(kontumtv.vn) – Sáng 24/6, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh chủ trì cuộc họp.

Triển khai Dự án, trong năm 2020, các hoạt động truyền thông về giáo dục kỹ năng, giáo dục tích cực và kỷ luật không bạo lực đối với trẻ được triển khai, tác động tích cực đến phụ huynh, người chăm sóc trẻ và nhà trường trong quá trình giáo dục và chăm sóc trẻ. 70% trẻ em trai và gái từ 6 – 8 tuổi đã biết tìm địa chỉ thông báo, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. 80% trạm y tế xã dự án có những can thiệp dinh dưỡng thiết yếu cho bà mẹ có thai và trẻ. Từ các hoạt động can thiệp về truyền thông, tỷ lệ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Cũng liên quan đến các hoạt động của Dự án, UBND tỉnh Kon Tum đã thống nhất phê duyệt 30 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội liên quan đến phát triển trẻ thơ toàn diện từ năm 2016 đến năm 2025, tạo cơ sở để tiếp tục thúc đẩy việc phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song, quá trình triển khai Dự án vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định. Cụ thể là những hạn chế về kiến thức của người dân, tập quán lạc hậu trong chăm sóc bà mẹ trẻ em, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số. Thành viên hệ thống bảo vệ trẻ em đều hoạt động kiêm nhiệm, gây không ít khó khăn cho quá trình triển khai nhiệm vụ…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh đề nghị các đơn vị được giao triển khai Dự án rà soát công việc, linh động trong quá trình truyền thông Dự án; kiểm tra các địa bàn triển khai để tạo sự liên kết phối hợp và nâng cao hiệu quả công việc; tiếp tục rà soát các hoạt động chưa triển khai để có phương hướng vừa đảm bảo chống dịch, vừa duy trì tính liên tục và hiệu quả của các hợp phần trong Dự án.

Chung Loan – Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *