(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các khóa học trực tuyến mở, đại chúng; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới và các giải pháp phù hợp trong hoạt động dạy và học để chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh. Đồng thời, huy động cán bộ, giáo viên tham gia xây dựng và sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục mở và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng cao tỷ lệ xóa mù chữ, nhất là người DTTS; đẩy mạnh liên thông giữa giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo. Đối với Hội khuyến học tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021-2030”.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan cần phối hợp với Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; UBND các huyện, thành phố kiện toàn bộ phận chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng các mô hình học tập, ngành nghề đào tạo, các nghề truyền thống đặc thù; bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác kiểm tra, đánh giá, công nhận các mô hình học tập./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *