(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng, quản lý rác thải nhựa; thực hiện có hiệu quả các sáng kiến, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng rác thải nhựa khó phân hủy và thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, trong giai đoạn 2021 2025, tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa trên địa bàn.

Kế hoạch được triển khai bằng nhiều hình thức tuyên truyền qua tất cả các loại hình báo chí, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, lồng ghép qua các hội nghị, hội thảo, qua các mô hình hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, giảm thiểu rác thải nhựa…

Mục tiêu của công tác tuyên truyền nhằm tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn dân trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa. Trong đó, phấn đấu 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa. Cùng với đó, người dân, cộng đồng dân cư địa phương được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế tối đa nhất việc sử dụng rác thải nhựa; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đoàn thể và Nhà nước trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Chung Loan Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *