(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức điều tra, khảo sát vấn đề chữ viết tiếng dân tộc thiểu số tại thành phố Kon Tum. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp – Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm trưởng đoàn.

Hiện nay thành phố có 4 trường Tiểu học, Tiểu học -THCS thực hiện dạy học tiếng dân tộc Ba na cấp tiểu học với 17 lớp, hơn 460 học sinh. Thành phố linh hoạt sử dụng đội ngũ giáo viên dạy học tiếng dân tộc Ba Na là giáo viên tiểu học đa môn người Ba Na, có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu về tiếng, chữ viết dân tộc Ba na, được bồi dưỡng dạy học tiếng dân tộc do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm học 2020-2021 có 100% học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt môn tiếng dân tộc; các em đều biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ, góp phần duy trì bản sắc văn hóa dân tộc, khơi gợi trong các em lòng tự hào dân tộc, yêu quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, việc triển khai dạy tiếng dân tộc Ba Na thực hiện như 1 môn học tự chọn trong nhà trường nên một số phụ huynh học sinh ưu tiên chọn cho con em học môn Tiếng Anh và Tin học; một số giáo viên dạy tiếng dân tộc Ba Na chưa đạt chuẩn trình độ do theo quy định.

Đoàn Điều tra, khảo sát của Viện Ngôn ngữ học đã tiến hành khảo sát thực tế về tình hình sử dụng, nguyện vọng của người dân với ngôn ngữ, chữ viết tiếng Ba Na; phỏng vấn, thu thập thông tin bằng phiếu điều tra xã hội học với 40 người dân tại xã Ngok Bay. Qua điều tra, khảo sát phục vụ việc xây dựng cơ sở khoa học cho chính sách của Đảng, Nhà nước với việc bảo tồn và phát huy vai trò, bản sắc ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bề vững đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP. Kon Tum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *