(kontumtv.vn) – UBND thành phố Kon Tum phối hợp với Viện Thiết kế – Nông nghiệp tổ chức tổng kết Dự án “Khả năng phục hồi cộng đồng cho người khuyết tật và sinh kế bền vững” tại Kon Tum.

Dự án được triển khai từ 9/2019-12/2021 với sự tài trợ của Tổ chức CBM Cộng hòa liên bang Đức. Dự án có trên 1.000 người tham gia trực tiếp vào các hoạt động; khoảng 200.000 người thuộc 21 xã, phường trên địa bàn thành phố Kon Tum được hưởng lợi. Trong chương trình hoạt động, dự án phản ánh hiện trạng giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu tại 21 xã, phường; tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nhận thức về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu có hòa nhập người khuyết tật vào kế hoạch phát triển của địa phương, xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai có hòa nhập người khuyết tật.

Dự án còn tổ chức diễn tập tình huống cụ thể thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, trong đó có người khuyết tật. Đồng thời hỗ trợ các mô hình sinh kế cho người khuyết tật; hỗ trợ nông cụ lao động; công trình vệ sinh dành cho người khuyết tật, hệ thống cung cấp nước sạch để người khuyết tật thuận lợi sử dụng, tiếp cận trong trường hợp cần thiết.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *