(kontumtv.vn) – Theo Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội  dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 53 ngày 19 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum, người bị thu hồi đất ở, không còn chỗ ở khác, trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới, nếu không được bố trí chỗ tạm thì được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong thời gian 06 tháng

Cụ thể, dự kiến mức hỗ trợ trên địa bàn thành phố Kon Tum là 1.600.000 đồng/tháng/01 hộ gia đình; trên địa bàn thị trấn là 1.200.000 đồng/tháng/01 hộ gia đình; trên địa bàn các xã thuộc các huyện là  1.000.000 đồng/tháng/01 hộ gia đình.

Đối với hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Khi hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản tiền chênh lệch đó./.

Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *