(kontumtv.vn) – Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đăk Hà đã thành lập và duy trì 4 làng phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) nông thôn mới tại các xã Ngọc Wang, Đăk Hring, Đăk Ngọk và xã Đăk Ui.

Tham gia mô hình có trên 200 hội viên phụ nữ người DTTS thiểu số. Tùy vào điều kiện và lộ trình xây dựng xã nông thôn mới của từng địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ sở Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hội Liên hiệp phụ nữ các xã đã triển khai thực hiện 11 tiêu chí của mô hình “Làng phụ nữ DTTS nông thôn mới” gắn với thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới như  tham gia ngày công lao động, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, xây dựng mô hình đường hoa phụ nữ, đường làng sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời thành lập các tổ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ và phát triển kinh tế – xã hội trong vùng DTTS.

                                                           Minh Thái

                                                      Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *