(kontumtv.vn)- Trong những năm qua, chỉ tiêu phát triển số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh Kon Tum luôn đạt và vượt chỉ tiêu của UBND tỉnh giao và vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến tháng 6 năm 2021, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh là 502.200 người; tỷ lệ bao phủ BHYT so với dân số là hơn 92%, tăng 0,35% so với cuối năm 2020.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 43.200 người, tương đương gần 8% dân số chưa tham gia BHYT. Trong đó, có khoảng 7.500 học sinh, sinh viên và 35.700 người thuộc nhóm tham gia BHYT hộ gia đình tập trung chủ yếu là ở thành phố Kon Tum và các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà. Để đảm bảo việc thực hiện chính sách BHYT bền vững, tiến tới BHYT toàn dân, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra, khảo sát để có giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT tại các khu dân cư nhằm vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình; mở rộng, đào tạo và đào tạo lại mạng lưới đại lý thu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham gia BHYT của người dân./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *