(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà tổ chức gặp mặt 74 người là già làng, người có uy tín tiêu biểu trong vùng DTTS trên địa bàn.

Thời gian qua, đội ngũ già làng, người có uy tín trong vùng DTTS đã phát huy kiến thức, kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng, tiên phong, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng; lưu giữ và truyền dạy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các thế hệ con cháu; trực tiếp gìn giữ khối đoàn kết ở khu dân cư, tham gia có hiệu quả công tác đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, địa phương đến với bà con nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo QP – AN tại địa phương.

Các già làng, người có uy tín đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong công tác hòa giải ở cơ sở; vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới; gìn giữ và phát huy các nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín đối với sự phát triển chung của địa phương; khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện để người có uy tín tiếp tục cống hiến, phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới của địa phương.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *