(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được các cấp ngành, địa phương quan tâm thực hiện.

Trong quý I và quý II của năm, hơn 96% hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở, đạt gần 100% kế hoạch giao. Cùng với đó, gần 97% hộ dân tộc thiểu số được quan tâm giải quyết đất sản xuất, đạt trên 99% kế hoạch giao.

Làm tốt công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần vào ổn định an sinh, tạo thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *