(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Kon Rẫy làm tốt công tác giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân tộc thiểu số vùng khó khăn trên địa bàn.

Năm 2022, huyện Kon Rẫy được giao hơn 7 tỷ đồng để thực hiện dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở và đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân tộc thiểu số. Trong đó có 62 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, 77 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; 12 hộ được hỗ trợ nhà ở, 04 hộ được hỗ trợ đất ở, 21 hộ được hỗ trợ đất sản xuất và hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung cho 2 công trình trên địa bàn  xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

Đây là một trong nhiều dự án nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 triển khai trên địa bàn huyện Kon Rẫy, góp phần giúp cho các hộ người dân tộc thiểu số nghèo có động lực phát triển kinh tế ổn định đời sống./.

CTV Y Nhàn – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *