(kontumtv.vn) – TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng Bộ ngành liên quan sớm tổ chức hội thảo với sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, nhà quản lý

Liên quan đến Dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội liên quan đến cầu Long Biên, ngày 26/2, người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội, cho biết, theo Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm  2050 đã được Thủ tướng phê duyệt có phương án làm cầu đường sắt vượt sông Hồng tại khu vực cầu Long Biên.

Phương án làm đường sắt vượt sông Hồng tại khu vực cầu Long Biên có trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản số 633/VPCP-KTN ngày 24/1/2014, TP Hà Nội cùng với Bộ GT-VT, Xây dựng giao cơ quan tư vấn nghiên cứu, đề xuất phương án hướng tuyến và vị trí cầu đường sắt vượt sông Hồng. Các phương án cụ thể do cơ quan tư vấn đề xuất vừa qua sẽ còn được bàn bạc và thảo luận.

Người phát ngôn nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội luôn có quan điểm nhất quán về việc phải giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GT-VT, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ ngành liên quan sớm tổ chức hội thảo với sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực để xem xét toàn diện, khách quan, khoa học, nhằm đề xuất phương án tối ưu đảm bảo gắn kết việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa cầu Long Biên- cầu đường sắt hiện có gắn với bảo tồn khu phố cổ, với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phát triển giao thông, đảm bảo tốt nhất yêu cầu cảnh quan kiến trúc và môi trường đô thị của TP theo Quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt”.

Trên cơ sở kết luận thảo luận, Bộ GT-VT sẽ cùng với TP Hà Nội báo cáo Thủ tướng./.

H.La/VOV online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *