(kontumtv.vn) – Việc triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Hiến pháp cần được triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, đặc biệt, cần rà soát lại các văn bản luật trái với Hiến pháp để bãi bỏ kịp thời. Đây là ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội góp ý vào kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Tờ trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu rõ, việc triển khai thi hành Hiến pháp phải bảo đảm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung tới các tầng lớp nhân dân; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

Các cơ quan cần rà soát, kịp thời điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho phù hợp với quy định của Hiến pháp, đồng thời rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp. Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp phải được tiến hành kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất và hiệu quả.

Tán thành với Tờ trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, cần tập trung cho công tác tuyên truyền Hiến pháp, rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Hiến pháp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014, vì vậy các văn bản luật trái với Hiến pháp cần loại bỏ ngay.

Để triển khai thực hiện Hiến pháp kịp thời, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân cần được triển khai một cách thống nhất từ Trung ương tới địa phương. Tài liệu tuyên truyền cần thống nhất; có phương pháp tổ chức khoa học để tránh lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, có hai cách để tuyên truyền: một là tuyên truyền chính thức do các Ban Tuyên giáo tổ chức triển khai; hai là tuyên truyền thông qua các hội thảo, các phương tiện truyền thông đại chúng. Việc tuyên truyền cần tập trung nêu bật tính kế thừa, điểm mới của Hiến pháp và tuyên truyền rộng rãi để phát huy trí tuệ toàn dân tộc./.

Theo : Ngọc Thạch/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *