(kontumtv.vn) – Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được các cấp ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai.

Đặc biệt, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo luôn được quan tâm, ưu tiên thực hiện. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm gần 7%.

Dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số vẫn chiếm trên 95% tổng hộ nghèo toàn tỉnh và tập trung chủ yếu ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi chưa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Trước thực tế này, giai đoạn 2021 – 2025, công tác giảm nghèo tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo và đẩy mạnh triển khai.

Cùng với nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng dân tộc thiểu số, các cấp ngành, địa phương chủ động thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ tích cực nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *