(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện Đăk Glei đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, đến nay có 34 đơn vị sử dụng lao động, 260 người lao động và 11 hộ kinh doanh được đề xuất hỗ trợ với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng.

Trên địa bàn huyện có 2/12 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị Quyết số 68 là nhóm đối tượng hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền gần 140 triệu đồng và nhóm đối tượng hộ kinh doanh với số tiền hơn 30 triệu đồng. Các nhóm còn lại huyện đang đẩy mạnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thẩm định để hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, nhóm đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng và một số lao động đặc thù khác đến nay vẫn chưa có tiêu chí để xác định đối tượng thụ hưởng hỗ trợ, gây khó khăn trong công tác triển khai.

Thời gian tới, huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, thẩm định hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn được thụ hưởng theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục theo quy định nhằm nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19./.

CTV Đăng Huy – A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *