(kontumtv.vn) – Thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong năm 2022, huyện Ia H’Drai đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách cho hơn 1.200 hộ dân trên địa bàn.

Theo đó, huyện Ia H’Drai có gần 1.290 hộ nghèo, hộ chính sách được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện; trong đó xã Ia Dom 280 hộ, xã Ia Đal có hơn 500 hộ và xã Ia Tơi hơn 500 hộ. Mỗi hộ được hỗ trợ 55.000 đồng/tháng, được chi trả trực tiếp theo hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt từng quý. Tính đến thời điểm hiện tại, các xã trên địa bàn đã thực hiện chi trả hơn 637 triệu đồng cho các đối tượng thụ hưởng.

Nhờ được hỗ trợ tiền điện, các hộ nghèo, hộ chính sách đã giảm bớt khó khăn và bảo đảm nguồn điện phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt… góp phần thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./.

 CTV Thanh Xuân – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *