(kontumtv.vn) – Chiều 31/12, Hội đồng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã tổ chức phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Trường CĐCĐ Kon Tum chủ trì Hội nghị.

Hội đồng Trường CĐCĐ Kon Tum được thành lập trên cơ sở Quyết định số 1047 ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Kon Tum. Hội đồng trường CĐCĐ Kon Tum có nhiệm vụ quyết nghị phương hướng, mục tiêu và quy chế tổ chức, chiến lược, quy hoạch tổ chức,  kế hoạch hoạt động của nhà trường và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Trường CĐCĐ Kon Tum hiện có gần 270 giáo viên với 5 khoa, 6 phòng và 3 trung tâm đào tạo. Trường hiện đào tạo 21 chuyên ngành trình độ Cao đẳng, 27 chuyên ngành trình độ Trung cấp và 10 chuyên ngành trình độ Sơ cấp. Trường có trên 1.800 sinh viên và học viên. Trong đó, có trên 200 học viên hệ Trung cấp và gần 180 sinh viên Cao đẳng hệ chính quy được tuyển sinh mới trong năm học 2020-2021.

Trong phiên họp thứ nhất, Hội đồng trường CĐCĐ xây dựng Quy chế làm việc của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong thời gian qua và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Vắn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *