(kontumtv.vn) – Huyện Kon Rẫy đã tổ chức Hội nghị già làng, nhằm ghi nhận những đóng góp của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong việc phát triển kinh tế – xã hội năm 2022.

Huyện Kon Rẫy hiện có 45 già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư người dân tộc thiểu số. Trong năm qua, già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện luôn đi đầu trong mọi hoạt động của cộng đồng dân cư, tuyên truyền vận động nhân dân tập trung sản xuất, chăn nuôi; phối hợp vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết, giữ gìn đạo đức lối sống, không nghe theo kẻ xấu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Già làng, người có uy tín trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con người dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, làng. Đặc biệt truyên truyền vận động bà con áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất phát triển kinh tế gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo và vận động bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan không còn phù hợp./.

CTV Y Nhàn – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *