(kontumtv.vn) – Chiều 26/4, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Sa Thầy, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tổ chức Hội thảo Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Dự Hội thảo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 28/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 14,8 tiêu chí/xã, tăng 12,1 tiêu chí/xã so với năm 2010. Đối với tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới có nhiều sự cải thiện rõ nét qua từng năm. Nhận thức của các cấp chính quyền và người dân về bảo vệ môi trường ngày càng nâng cao.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc nhấn mạnh, hiện nay, môi trường vùng nông thôn vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm chất thải chăn nuôi, chế biến nông sản, các mô hình thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức, tỷ lệ xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường còn thấp, trong đó vấn đề sử dụng nước sạch còn rất hạn chế, phong trào tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp chưa thật sự trở thành phong trào… Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội thảo cần đánh giá thực trạng của việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, những thành công, hạn chế và nguyên nhân, đặc biệt là việc thực hiện các nội dung liên quan đến tiêu chí về môi trường. Đồng thời, xác định những giải pháp, những cách làm, phương pháp tổ chức thực hiện để phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục các hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã được chỉ ra, từ đó đề ra các giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; có 04 huyện và thành phố Kon Tum đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoặc hoàn thành thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận của các sở, ban, ngành, địa phương. Đồng thời, thảo luận và đề ra những giải pháp triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới có hiệu quả nói chung và giải pháp thực hiện bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới nói riêng trong giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn tiếp theo.

CTV Trang Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *