(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có hơn 12.000 tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thông qua nền tảng định danh điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian qua, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhân viên Bưu điện tích cực hướng dẫn tạo tài khoản định danh điện tử của công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, các sở, ban ngành cũng thông báo hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến gửi trực tiếp đến các đơn vị, địa phương; Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số gửi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, góp phần hình thành số lượng công dân số trong nền kinh tế số của thời đại 4.0

Tính đến đầu tháng 9/2021, trên địa bàn tỉnh có số hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3 là 531 hồ sơ; số hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 hơn 6.200 hồ sơ./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *