(kontumtv.vn) – Đến nay, tỉnh Kon Tum có hơn 151.000 hồ sơ TTHC thực hiện qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Trong đó, hơn 145.000 hồ sơ trong kỳ và trên 6.000 hồ sơ kỳ trước chuyển sang.

Xác định ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử năng động, sáng tạo, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều giải pháp thiết thực, mang lại các kết quả khả quan. Cụ thể, tổng số dịch vụ công thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4 là trên 900 dịch vụ. Trong đó, có hơn 270 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tăng hơn 4% so với cùng kỳ và 666 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tăng trên 28% so với cùng kỳ. Riêng hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 4 hơn 5.500 hồ sơ./.

Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *