(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết số 68, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, BHXH tỉnh Kon Tum đã hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ, biểu mẫu để thực hiện các chính sách hỗ trợ.

Đến nay, BHXH tỉnh đã hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% cho 874 đơn vị, với hơn 16.000 lao động, số tiền được giảm mức đóng trong 12  tháng (tính từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) là hơn 4,8 tỷ đồng. Theo quy định tại Quyết định số 23 thì số tiền giảm mức đóng này đơn vị phải hỗ trợ lại cho người lao động.

Đồng thời, BHXH tỉnh đã xác nhận danh sách tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 11 đơn vị, với 151 lao động. Việc xác nhận danh sách để làm cơ sở cho việc hỗ trợ người lao động với mức 1.855.000 đồng/người hoặc 3.710.000 đồng/người theo quy định tại Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *