(kontumtv.vn) – Đến hết tháng 11/2022, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh hơn 38 tỷ đồng, tăng hơn 8 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm.

Trong đó, có hơn 4,6 tỷ đồng là nợ của các nhóm tham gia BHYT và nợ dưới 1 tháng; số nợ tập trung chủ yếu ở khối doanh nghiệp tư nhân, cụ thể có 533 đơn vị nợ với số tiền gần 34 tỷ đồng, chiếm 88% tổng số nợ BHXH toàn tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ đóng BHXH là do một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh, chiếm dụng tiền đóng của người lao động để sử dụng vào mục đích khác. Bên cạnh đó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn đến không có kinh phí chi trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Để khắc phục tình trạng nợ BHXH kéo dài của các doanh nghiệp trên địa bàn, BHXH tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, đôn đốc thu hồi nợ đọng. Đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng, tổ chức các đoàn công tác liên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp nợ BHXH, ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phấn đấu đến hết năm 2022 số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tỷ lệ nợ thấp hơn tỷ lệ nợ BHXH giao./.

Đăng Huy Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *