(kontumtv.vn) – Thời gian qua, Cuộc vn động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai hiệu quả.

Đến nay,có hơn 9.300 hộ người DTTS nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo. Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung của Cuộc vận động; xây dựng các mô hình hỗ trợ người DTTS phát triển kinh tế; huy động gần 20 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ hơn 2.200 hộ nghèo, cận nghèo người DTTS xây dựng, sửa chữa nhà, phát triển sản xuất… góp phần giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Theo chuẩn nghèo cũ, hiện tỉnh Kon Tum còn hơn 5.300 hộ nghèo người DTTS, đạt chỉ tiêu đề ra giảm từ 3 – 4% số hộ nghèo là người DTTS thông qua Cuộc vận động./.

Đăng Huy – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *