(kontumtv.vn) – Sở Giao thông – Vận tải vừa có Công văn hướng dẫn “Luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở GT-VT hướng dẫn áp dụng cho các đối tượng là lực lượng chức năng trên đường, tại các điểm kiểm soát dịch bệnh; các đơn vị vận tải bằng xe ô tô và người điều khiển phương tiện, gồm lái xe vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuyên gia khi thực hiện vận chuyển trên đường. Loại phương tiện được đăng ký Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt động trên các “Luồng xanh” vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông -Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố, gồm xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19; xe ô tô vận chuyển công nhân, người lao động, chuyên gia phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hành trình vận chuyển đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

Thời gian thực hiện hướng dẫn này được áp dụng trong thời gian các địa phương thực hiện theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các đơn vị được cấp giấy nhận diện và lái xe có trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và các quy định về an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh khi phương tiện tham gia giao thông./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *