(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, thành phố Kon Tum đã tích cực huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả.

Từ nguồn kinh phí Nhà nước, các nguồn tài trợ, huy động đóng góp của nhân dân, thành phố đã phân bổ gần 56 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các địa phương.

Thành phố đã bê tông hóa 32 tuyến đường giao thông, góp phần nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Trong đó, nhựa hóa, bê tông hóa hơn 90km đường trục thôn, 180km đường ngõ xóm, gần 100km đường nội đồng phục vụ sản xuất. Ngoài ra, đầu tư xây dựng 12 công trình trường học và 3 điểm lớp lẻ trên địa bàn các xã Ngok Bay, Vinh Quang, Đăk Cấm, Đăk Blà, Đăk Rơ Wa. Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu trong sản xuất; hệ thống điện nông thôn được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Các nguồn vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thành phố sử dụng hiệu quả, đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thành kế hoạch trong năm 2021. Với những nỗ lực đó, trong tháng 8, xã Chư Hreng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí để đưa xã Kroong về đích nông thôn mới cuối năm 2021./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *