(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei (Kon Tum) đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích rừng trồng đạt trên 300 ha; độ che phủ rừng gần 73% trở lên.

Huyện cũng đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó, tập trung quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hạn chế đến mức thấp nhất tình hình vi phạm về Luật Lâm nghiệp; đẩy mạnh công tác phát triển trồng rừng mới và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh phục hồi rừng để tăng diện tích và chất lượng rừng, nâng độ che phủ rừng.

Cùng với đó, huyện tăng cường công tác quản lý đối với các quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp trên địa bàn; tập trung giải quyết đất sản xuất cho người dân để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng phá rừng làm nương rẫy; thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình trồng rừng, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong công tác phát triển rừng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tích cực đấu tranh, tố giác đối với các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *