(kontumtv.vn) – Sau 5 tháng triển khai thực hiện, đến nay, đa số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Để triển khai cài đặt ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”, Bảo hiểm xã hội huyện Đăk Tô đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, có văn bản hướng dẫn chi tiết gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai sử dụng ứng dụng VssID đến người lao động. Đồng thời, BHXH huyện cũng thành lập Tổ hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng VssID; giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại cơ quan BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử từ các đầu mối đơn vị, doanh nghiệp, cấp tài khoản cho người dùng kịp thời.

Tính đến ngày 31/03/2021, BHXH huyện đã phối hợp với đơn vị và người dân trên địa bàn tiếp nhận và hỗ trợ cài đặt thành công cho hơn 1.500 tài khoản sử dụng ứng dụng này.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *