(kontumtv.vn) – Đến nay, huyện Sa Thầy có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Sa Sơn, Sa Nhơn, Sa Nghĩa và Sa Bình. Bên cạnh đó, có 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 6 thôn được công nhận thôn nông thôn mới. 

Năm 2022, huyện phấn đấu mỗi xã đạt ít nhất 2-3 tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu đến cuối năm 2022 có thêm xã Hơ Moong đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, năm 2022 huyện Sa Thầy tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất; phát triển các sản phẩn truyền thống, đặc trưng của địa phương; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Cùng với đó, huyện sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, tích cực thu hút các nguồn vốn đầu tư, lồng ghép các chương trình để phát triển hạ tầng nông thôn.

 Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *