(kontumtv.vn) – Mặc dù được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, tuy nhiên, việc thực hiện Nghị định số 140 ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đội ngũ khoa học trẻ tỉnh Kon Tum đến nay vẫn còn hạn chế.

Theo Kế hoạch số 2960 của UBND tỉnh với nhu cầu thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đội ngũ khoa học trẻ trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 70 chỉ tiêu, các cơ quan đơn vị đã chủ động rà soát, theo dõi sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đội ngũ khoa học trẻ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn nhưng hiện nay chưa có trường hợp nào. Ngoài ra, tại Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2022, UBND tỉnh xây dựng 3 vị trí để thực hiện thu hút theo Nghị định số 140 của Chính phủ, kết quả không có hồ sơ nộp dự tuyển.

Trước thực trạng không đủ sức cạnh tranh thu hút nhân tài so với địa phương khác, tỉnh Kon Tum rất cần có giải pháp hiệu quả của các cấp ngành để có cơ chế phù hợp trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, đội ngũ khoa học trẻ về công tác./.

 Cát Tiên – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *