(kontumtv.vn) – Tại phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các bộ, ngành đề cao tinh thần trách nhiệm nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng pháp luật năm 2014, đặc biệt là việc không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hôm nay (25/12), Chính phủ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng cường cho biết, trong năm 2013, các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Cụ thể, Chính phủ cho ý kiến 27 dự án luật, pháp lệnh (kể cả phiên họp chuyên đề lần này); các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp chỉnh lý 10 dự án đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong năm 2012. Trong số này, Quốc hội đã thông qua 17 dự án, cho ý kiến 9 dự án; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 1 dự án, cho ý kiến 5 dự án do Chính phủ trình…

Về nhiệm vụ năm 2014, theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, trong năm 2014, tổng số các luật, pháp lệnh các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ phối hợp chỉnh lý và Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 36 dự án (34 luật và 2 pháp lệnh).

Nhiệm vụ xây dụng luật, pháp lệnh của Chính phủ trong năm 2014 là rất nặng nề, chưa kể những dự án luật có thể phải trình theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai thi hành Hiến pháp sửa đổi, đòi hỏi các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải tập trung cao cho công tác xây dựng pháp luật mới đảm bảo được tính khả thi của Chương trình.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chủ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức ít nhất 2 phiên họp chuyên đề năm 2014 để xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với một số dự án luật…

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các bộ, cơ quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực sự tạo chuyển biến, dấu ấn trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2014 theo tinh thần thống nhất là không để nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, khẩn trương gửi đề xuất đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 vào đầu tháng 1/2014 để Bộ Tư pháp tổng hợp, lập dự thảo Đề nghị trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2014.

Theo : Nguyễn Hoàng -Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *