(kontumtv.vn) – Nhằm nắm tình hình công tác giảm nghèo và tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Ngọc Hồi.

Thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn theo Kế hoạch số 3332, ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Ngọc Hồi đã xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công các thành viên phụ trách địa bàn các xã, thị trấn hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa và chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2022-2025.

Kết quả sơ bộ điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016- 2020, huyện Ngọc Hồi có hơn 490 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 3,05%, số hộ cận nghèo là hơn 520 hộ, chiếm tỷ lệ 3,21%. Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022- 2025, huyện Ngọc Hồi có hơn 1.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,68%; số hộ cận nghèo là hơn 500 hộ, chiếm tỷ lệ 3,25%.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Ngọc Hồi tiếp tục triển khai có hiệu quả quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo kế hoạch. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức phúc tra, rà soát lại kết quả; niêm yết danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại khu dân cư trước khi phê duyệt kết quả chính thức theo quy định./

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *