(kontumtv.vn) – Đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các tổ chức, cá nhân với mục tiêu 100% diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn có chủ thực sự, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tỉnh Kon Tum. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tập trung triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021 với chỉ tiêu 3.000 ha. Đến thời điểm hiện tại, UBND tỉnh đã phê duyệt 09/10 dự án hỗ trợ phát triển rừng sản xuất; thẩm định và phê duyệt 7/8 dự án của các đơn vị chủ rừng. Ngoài ra, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký trồng hơn 700 ha rừng. Các địa phương, đơn vị đã chuẩn bị hơn 4.000 ha đất trên bản đồ đến từng lô, từng khoảnh và thẩm định, lựa chọn các loại cây đăng ký trồng rừng phù hợp với tổng số cây giống đã chuẩn bị ước đạt trên 8 triệu cây. Từ đầu năm đến nay, tổng số vụ vi phạm lâm luật được phát hiện trên toàn tỉnh là 122 vụ, giảm so với cùng kỳ năm 2020; đã xử lý 129 vụ vi phạm…

Trên cơ sở những vướng mắc, khó khăn của các địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới, đối với diện tích đất  lâm nghiệp có rừng do UBND xã quản lý, giao về các đơn vị chủ rừng quản lý, bảo vệ. UBND các huyện, thành phố rà soát lập kế hoạch giao đất, giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích rừng này, gắn kết với đời sống kinh tế của các cộng đồng dân cư. Đối với diện tích lâm nghiệp không có rừng, UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án cụ thể để quản lý, sử dụng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, triển khai theo quy định. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước để có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất, đảm bảo mùa vụ trồng rừng năm 2021 và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho các năm tiếp theo. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ rừng và các đơn vị, địa phương nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế rừng phù hợp để tăng tính tự chủ về kinh tế, có thêm nguồn thu từ hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh, cần kiện toàn lại bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, quản lý nhân sự và đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện nhằm phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *