(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum đã có Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Kon Tum đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; phấn đấu 70% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; đến năm 2030 trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia. Ngoài ra, đến năm 2025 đạt 100% DVC trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia; đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số…

Để đạt các mục tiêu đề ra, các đơn vị liên quan đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về cơ chế chính sách, công tác đầu tư hạ tầng số và nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. /.

Cát Tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *