(kontumtv.vn) – Trong năm 2021, công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Kon Tum đạt được nhiều kết quả tích cực; các chương trình, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, tạo thu nhập được thực hiện có hiệu quả cao.

Đầu năm 2021, thành phố có 905 hộ nghèo, trong đó, hộ nghèo DTTS 685 hộ. Trong năm, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để phát triển kinh tế; tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng chính sách, vận động gần 750 hộ nghèo vay vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN thành phố đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; tích cực phát động xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế giảm nghèo trên địa bàn, cử cán bộ thường xuyên sâu sát, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn, phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế. Nhờ đó, năm 2021 có hơn 530 hộ thoát nghèo./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *