(kontumtv.vn) – Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề đảm bảo nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, huyện Ngọc Hồi đã và đang tập trung các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt trên 60%.

Huyện Ngọc Hồi đặt ra mục tiêu trong giai  đoạn  2021-2025, mỗi năm hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 400 lao động.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện chú trọng chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến giáo dục nghề nghiệp; gắn đào tạo lao động có tay nghề với triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời phối hợp phát triển các mô hình đào tạo chất lượng cao nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

 Thu Trang

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Ngọc Hồi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *