(kontumtv.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn về việc thông tin, tuyên truyền hiện tượng lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; thông tin các kênh chính thức chuẩn hóa thông tin thuê bao di động của các doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng/trang thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hiện tượng lợi dụng việc doanh nghiệp thông báo qua nhắn tin hoặc gọi điện đề nghị người sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuẩn hoá thông tin để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, quảng cáo vi phạm pháp luật; thông tin về các kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông di động sử dụng cho mục đích thông báo qua nhắn tin, gọi điện đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi. Đặc biệt, chia sẻ, phổ biến thông tin này rộng rãi lên trang mạng xã hội.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị doanh nghiệp viễn thông cần chủ động thông tin đến khách hàng của mình qua nhiều hình thức như nhắn tin, thông qua các đại lý, điểm bán, trang web…hướng dẫn người dân chuẩn hoá thông tin thuê bao di động đảm bảo quy định; thông tin đến khách hàng về các kênh chính thức của đơn vị mình sử dụng cho mục đích thông báo đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, chăm sóc khách hàng, tiếp nhận phản hồi; theo dõi, phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý và thông tin rộng rãi tới người dân./.

Cát Tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *