(kontumtv.vn) – Ban Công tác Mặt trận thôn Ia Đal, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là thôn được chọn tổ chức Ngày hội điểm của tỉnh tại huyện Ia H’Drai.

Thôn Ia Đal có 126 hộ, gần 460 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong năm vừa qua, Nhân dân trong thôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện và nâng lên. Bà con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương. Thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 30 triệu đồng/năm. Thôn hiện còn 11 hộ nghèo; 100% các hộ dân trong thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, đảm bảo an toàn; trên 90% tuyến đường nội thôn được cứng hóa, bê tông hóa; 100% trẻ em đến tuổi đều đi học; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Trong năm 2022, thôn có 105 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 05 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 5 năm liền.

Đây là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống yêu nước của dân tộc, tăng cường củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời là dịp để động viên, khuyến khích Nhân dân đoàn kết, vượt qua khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

CTV Phương Dung – Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *