(kontumtv.vn) – Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”  với chủ đề  “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Hồi đã thành lập và nhân rộng được 6 mô hình “Nhóm cha mẹ có con từ 0-8 tuổi” với gần 200 thành viên tham gia.

Hoạt động của các Mô hình tập trung vào các nội dung như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý cho các tầng lớp phụ nữ; hướng dẫn cha mẹ phát huy những việc làm tốt và cải thiện những việc làm chưa tốt về chăm sóc và nuôi dạy con; thường xuyên trao đổi, chia sẻ các vấn đề liên quan đến chăm sóc, phát triển trẻ thơ .

Trong giai đoạn 2021- 2023, huyện Ngọc Hồi phấn đấu nhân rộng Mô hình tới 100% các cơ sở Hội; đến năm 2027, mỗi cơ sở Hội thành lập ít nhất từ 3 mô hình trở lên. Đồng thời, gắn các hoạt động của Mô hình với các tiêu chí cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *