(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật liên quan về công tác bố trí dân cư và quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường theo quy định hiện hành.

Trong đó, yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei có trách nhiệm rà soát, có giải pháp huy động, lồng ghép các nguồn lực theo quy định để triển khai thực hiện ổn định dân di cư tự do trên địa bàn. Cụ thể là đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cho khoảng 430 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu dân di cư tự do đang sinh sống phân tán trên địa bàn để bố trí xen ghép với dân cư tại chỗ. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo dõi quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT là cơ quan đầu mối, theo dõi, tổng hợp, báo cáo tham mưu đối với việc triển khai công tác dân di cư tự do trên địa bàn, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *