(kontumtv.vn) – Từ nay đến cuối năm, tỉnh Kon Tum phấn đấu tiếp tục giảm ít nhất hơn 4% hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Điều nay đồng nghĩa với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ hơn 10% năm 2020 xuống còn 6% trong năm 2021. Để đạt kết quả này, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn; lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch để nâng cao hiệu quả giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; chú trọng hơn nữa giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nhằm đa dạng hóa sinh kế cho người dân.

Đến hết năm 2020, trên địa tỉnh còn hơn 14.600 hộ nghèo, trong đó, gần 13.700 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Trong năm 2020, tỉnh Kon Tum có gần 5.500 hộ thoát nghèo, đạt hơn 110% kế hoạch đề ra./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *