(kontumtv.vn) – Huyện Ngọc Hồi đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025 sẽ hỗ trợ xây dựng hơn 400 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, neo đơn và các gia đình mới tách hộ trong giai đoạn 2021- 2025 với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 20 tỷ đồng.

Huyện dự kiến mức hỗ trợ mỗi căn nhà 50 triệu đồng, với diện tích sử dụng từ 32m2 trở lên. Nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” là nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng. Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Ngọc Hồi tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, tăng cường hỗ trợ xóa nhà tạm bằng nguồn vốn xã hội hóa vận động từ cá nhân, tổ chức, cộng đồng gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Qua đó, nhằm đảm bảo các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, nâng  cao  mức  sống, từng bước giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra./.

CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *