(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, tổng số vụ vi phạm được phát hiện trên toàn tỉnh là 122 vụ. Khối lượng vi phạm là gần 300m3 gỗ quy tròn các loại với diện tích thiệt hại gần 55 ha.

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ vi phạm đã giảm 103 vụ; khối lượng gỗ vi phạm giảm hơn 440m3 gỗ quy tròn các loại. Tuy nhiên, diện tích thiệt hại lại tăng hơn 15 ha. Theo đánh giá, các vụ vi phạm xảy ra tập trung nhiều nhất ở huyện Kon Plông với 40 vụ, chiếm hơn 30% tổng số vụ vi phạm; hành vi vi phạm xảy ra nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm là phá rừng trái pháp luật, chiếm 41% tổng số vụ vi phạm; tình hình vi phạm theo địa bàn chủ yếu xảy ra trên lâm phần do các công ty lâm nghiệp quản lý, chiếm 28% tổng số vụ vi phạm trên toàn tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *