(kontumtv.vn) – Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sa Thầy cho biết, trong 02 quý đầu năm nay, địa phương đã phát hiện và xử phạt hành chính 6 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện gồm dao và rựa.

Tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên 1,7 ha với hơn 1,4 ha rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất do các hộ dân quản lý và gần 0,3 ha từng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất chưa có trữ lượng do UBND các xã quản lý.

So với cùng kỳ năm 2021, số vụ phá rừng, phát nương làm rẫy trên địa bàn huyện Sa Thầy có chiều hướng giảm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm Luật Lâm nghiệp như xã Mô Rai và xã Ya Tăng./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *