(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh thuộc Chương MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 876 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và huyện Ia H’Drai. Trong đó, xây dựng nhà ở mới cho 606 hộ, sửa chữa nhà ở cho 270 hộ. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng nghiên cứu thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương và yêu cầu UBND các huyện, xã tổ chức, giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn; tôn trọng nguyện vọng của người dân, không bắt buộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu và tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình nhưng phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định. Tổng số vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương thực hiện Đề án hơn 30 tỷ đồng./.

Hơ Jan – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *