(kontumtv.vn) – Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học cơ sở thuộc quyền quản lý phối hợp triển khai tiêm vc xin cho học sinh trong độ tuổi quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, đối với các trường được tổ chức làm điểm tiêm chủng, các đơn vị có trách nhiệm bố trí phòng tiêm chủng, bàn ghế và các thiết bị cần thiết để ngành Y tế tổ chức tiêm chủng; bố trí phòng/khu vực chờ tiêm, tiêm, chờ theo dõi sau tiêm, cấp cứu tạm thời đảm bảo theo quy tắc 1 chiều và các quy định phòng chống dịch Covid -19. Phân công giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác hỗ trợ, điều phối, phân luồng khi tổ chức tiêm chủng tại đơn vị đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Ngoài ra, các đơn vị bố trí tiêm cho học sinh các khối lớp tương ứng giảm dần theo độ tuổi, lần lượt từng lớp trong một khối lớp. Dựa trên số liệu đã điều tra, tiến hành hoàn thiện danh sách đầy đủ thông tin, đảm bảo học sinh đi tiêm phải có đủ thông tin trước khi tiêm./.

Thanh Tùng – Duy Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *