(kontumtv.vn) – Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn gần 11% tính theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025. Với việc có trên 6.700 hộ thoát nghèo, tỉnh Kon Tum đã giảm hơn 4,5% số hộ nghèo trong năm vừa qua.

Đây là kết quả hết sức tích cực cho thấy nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác giảm nghèo. Đáng chú ý, trong năm vừa qua, số hộ nghèo phát sinh mới trên địa bàn tỉnh không nhiều. Qua rà soát của 10 huyện, thành phố, tổng số hộ nghèo phát sinh mới hơn 590 hộ với gần 2.400 nhân khẩu. Toàn tỉnh chỉ có hơn 10 hộ tái nghèo. Kết quả này càng cho thấy những giải pháp về giảm nghèo được đẩy mạnh thực hiện trong năm vừa qua đã phát huy hiệu quả tích cực; tiếp tục là tiền đề để năm 2023 tỉnh Kon Tum triển khai đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo từ 4 – 4,5%./.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *